Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa ()

Server VIP
Loading server...

Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa HD Thuyết Minh

Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa,

Phim Long Chi Cốc 2: Tinh Linh Vương Tọa là phần tiếp theo của Dragon Nest. Khi sự thanh bình của vùng đất Altera tan thành mây khói bởi sự xuất hiện của Hắc Long. Tuân mệnh Đức Vua, các hiệp sĩ trẻ Geraint, Argenta, và Veskuld đã cùng các anh hùng khác thành lập Liên minh diệt Rồng. Các thế hệ về sau vẫn nhắc đến sự kiện này dưới cái tên Cuộc Xâm Lăng của Hắc Long. Mời các bạn xem phim tại Topphimhd.com.

Chúc các bạn xem phim vui vẻ!

Mở rộng