Cộng Sự Hổ Báo ()

Server VIP
Loading server...

Cộng Sự Hổ Báo HD Thuyết Minh

Phim Cộng Sự Hổ Báo một bộ phim hài hước. Trong một ngày thì họ nhận được một hợp đồng có trị giá 300 triệu đô la từ Pentagon, họ là một đôi bạn thân rất ăn ý  và hợp đồng béo bở này chính là nhờ họ cung cấp vũ khí cho quân đồng minh của Mỹ ở Afghanistan.

Mở rộng